Cadrul geografic

Comuna Recea, aşezare rurală cu oameni gospodari si harnici, situată în depresiunea Baia Mare, la 5 km distanţă de municipiul Baia Mare, pe drumul european E58 cu satele aparţinătoare: Bozânta Mică, Lăpuşel, Mocira, Recea şi Săsar, totalizând un număr de 5453 locuitori, conform Recensământului populaţiei si al locuinţelor, din martie 2002.


Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 4988 ha, din care:

• teren agricol- 3508 ha repartizat după cum urmează 1770 ha teren arabil, 787 ha fâneaţă, 681 ha păşune, 4 ha vii şi 123 ha livezi.
• teren neagricol - 1080 ha repartizat după cum urmează 146 ha terenuri silvice cu preponderenţă păduri, 189 ha ape, râuri si bălţi, 107 ha căi de comunicaţie, drumuri si căi ferate, 372 ha construcţii, 260 ha iazuri si terenuri neproductive.