Date fizico-geografice

Relieful. Este caracteristic zonei în care se găseşte comuna este predominant reprezentat de câmpii si dealuri. Reţeaua hidrografică este reprezentată de râurile Săsar si Lăpuş şi amenajarea piscicolă "Două Veveriţe". Raul Săsar străbate, pe o distanţă de 8 km, zona satului cu acelaşi nume, de la hotarul municipiului Baia Mare până la hotarul localităţii Bozânta Mare. Râul Lăpuş, străbate comuna pe o lungime de 15 km, formând numeroase lunci si terase care, având un grad ridicat de fertilitate, favorizează culturile de legume, frecvent întâlnite în această zonă.

 

Vegetaţia. Această zonă cuprinde o gamă variată de specii ierboase si arborescente, în funcţie de varietatea terenului, a solului si a climei. Pădurile ocupă suprafaţa de 146 ha din suprafaţa localităţii, iar împreună cu fâneţele, păşunile, viile si livezile - 1894 ha.

 

Fauna. Marea diversitate a vegetaţiei alături de ceilalţi factori naturali a determinat si o varietate de specii de animale. Răspândite pe întregul perimetru, sunt bine reprezentate mamiferele de interes cinegetic, unele specii de păsări sedentare, reptile si insecte specifice mediului ambient. Creşterea animalelor reprezintă pentru locuitorii comunei şi o sursă de venit, produsele animaliere fiind comercializate pe piaţa oraşului Baia Mare.


Clima. Această zonă are climă temperat-continentală, cu ierni blânde, fără viscol şi cu veri răcoroase. Unele caracteristici specifice mai aparte sunt datorate existenţei lanţului carpatic ce îndeplineşte rolul benefic de paravan împiedicând intemperiile reci dinspre nord-est.