Economia

Veniturile populaţiei. Situarea în vecinătatea municipiului Baia Mare conferă satelor limitrofe un grad ridicat de cultură şi civilizaţie specific urbanistică. Cei mai mulţi dintre locuitori îşi desfaşoară activitatea în unităţile industriale din oraş, dar aceasta nu-i împiedică să participe si la muncile câmpului de la începutul primăverii până toamna târziu. Agricultura şi zootehnia reprezintă pentru locuitorii comunei Recea o sursă destul de importantă de venit.
Populaţia este foarte diversificată din punct de vedere al preocupărilor şi activităţilor. La un număr de 5453 locuitori, 451 sunt elevi, 1600 sunt angajaţi ai unor societăţi şi intreprinderi, 1375 sunt pensionari, iar în agricultură şi alte categorii se încadrează un număr de 2027 locuitori.
 

Cheltuielile şi consumul populaţiei. Majoritatea produselor alimentare (legume, fructe, cereale, produse, lactate şi animaliere) sunt obţinute de locuitorii comunei din producţiile proprii, însă produsele alimentare de bază sunt achiziţionate de la magazinele din comună sau cele din oraş. Fiecare gospodărie deţine suprafeţe minime de teren pentru a putea obţine legume si fructe, consumabile în gospodaria proprie si chiar un surplus pe care îl valorifică pe piaţa libera.

 

Agricultură. În comuna există Asociaţia Crescătorilor de Animale, înfiinţată în anul 2001 şi având 125 membri. Alături de aceasta, funcţionează şi o asociaţie familială, "Dobra", cu obiectiv agricol si zootehnic, având o fermă cu 17 vite si 50 porcine. Societatea S.C. Toto SRL, cu profil de activitate - abator, are un număr de 50 porcine si 20 vite in crescătorie proprie. Sunt şi întreprinzători particulari, persoane fizice, care au înfiinţat pe suprafeţe importante diferite culturi agricole. De exemplu, în localitatea Lăpuşel există o cultură de legume ecologice pe o suprafaţă de 0,50 ha, în cultură protejată şi o sera de legume iar în localitatea Mocira, aproape la fiecare gospodărie se găsesc solarii pentru culturi extratimpurii, fiind una din localităţile de baza care asigură municipiul cu diverse culturi.
În localitatea Lăpuşel funcţionează o asociaţie S.C Multifruct S.A., care deţine o suprafaţă de 123 ha livadă, având culturi foarte diversificate, asociaţia fiind bine organizată si cu produse cotate foarte bine si pe piaţa externă.

 

Industrie. Activitatea industrială a comunei este îmbogaţită prin numărul destul de mare de agenţi economici, care se găsesc în special în satele Recea, Mocira si Săsar şi mai puţin în celelălte, având ca obiect de activitate o gamă foarte largă de profiluri . Astfel de importanţă deosebită este societatea S.C. I.M.I. S.R.L. mare producătoare de instalaţii industriale, deja foarte cunoscută şi apreciată în lumea industrială. Urmează societăţile S.C. Excomob si Făgetul Deac, care se ocupă de prelucrarea lemnului, societatea Nevada, abatoare,( S.C. Maruani COM S.R.L., Toto S.R.L.) magazine, restaurante, gatere si în localitatea Lăpuşel, demn de menţionat este societatea Multifruct S.A. care exploatează suprafeţe importante de teren, arendate de la populaţie.

 

Comerţ şi servicii. Comerţul în această zonă este reprezentat de firme particulare, societăţi care au puncte de desfacere în toate cele cinci sate. Magazinul Metro, la iesirea din Baia Mare, este situat în apropiere de satul Săsar, de unde populaţia se aprovizonează în funcţie de posibilităţile financiare de care dispune.Pentru cei aflaţi în satul Mocira, există variant aprovizionării de la hipermarketul Real, situate între Mocira şi Baia Mare. Aceste două hipermarketuri au antrenat o parte mare a forţei de muncă din comună.


Turismul. Importantă zonă de agrement este amenajarea piscicolă "Două Veveriţe", cu o suprafaţă de 6,4 ha, reprezentând în luciul de apă, suprafaţa destinată pentru practicarea pescuitului sportiv, de către locuitorii comunei si alti pasionaţi.

Turismul este axat în special pe vizitarea Lacului si cabanei "Două Veveriţe", amenajate si reconstruite în ultimul timp, fapt care atrage un număr însemnat de turişti.

 

Cele mai importante societăţi care îşi desfăşoară activitatea în  comună sunt următoarele:

♦ ZVU-NE-ROM S.A. - producţe băuturi alcoolice

♦ IMI S.A. - instalaţii, construcţii, confecţii metalice, benzinări

♦ FLAMGARD S.R.L. - construcţii civile, industriale şi agricole, amenajări interioare, elemente din fier forjat, tâmplărie PVC.

♦ S.C. TOTO S.R.L. - creşterea porcinelor şi vitelor

♦ S.C.MARUANI COM S.R.L. - abator

♦ S.C. SESSLER S.R.L. - cultivarea legumelor

♦ S.C. MULTIFRUCT S.A. - livadă fructe

♦ S.C. EXCOMOB S.R.L. - prelucrarea lemnului

♦ FAGETUL DEAC S.A. - prelucrarea lemnului